2008-2010

Tariffoppgjøret 2010

Overenskomsten mellom NSF og HSH 2010-2012 er ferdig forhandlet.

Minstelønnsplasseringer i Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester per 1.5.2009

Norsk Sykepleierforbund mener at virksomhetene innenfor Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester bør ha en lønnspolitikk som blant annet gir lønnsmessig uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar. Minstelønnsatsene er kun minste mulige lønn som kan gis for stillingen. Still lønnskrav ved ansettelse, ved økt kompetanse og ved endringer i arbeids- og ansvarsområde!

Minstelønnsplasseringer i Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester per 1.5.2008

Virksomheter omfattet av Landsoverenskomst for Helse- og sosiale tjenester skal ha en lønnspolitikk som blant annet gir lønnsmessig uttelling for utdanning, kompetanse og ansvar.