2010

NHO Service - Rikslønnsnemndas kjennelse

Rikslønnsnemnda avsa 11.5.2010 en kjennelse som innebærer at NSF har fått et partsforhold med NHO gjennom en hovedavtale tilsvarende hovedavtalen mellom NHO/YS samt en tariffavtale tilsvarende pleie- og omsorgsoverenskomsten til Fagforbundet. Minstelønn for sykepleier på kr 290 000,- gjelder fra 01.05.2008.