2012

Landsoverenskomstene mellom Virke og NSF 2012 - 2014

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid. 

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for høyskoler mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for utdanning mellom Virke og NSF 2012- 2014.pdf

Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Tariffoppgjøret 2012

Her finner du informasjon om tariffoppgjøret 2012.

Tariffoppgjøret 2012

Partene kom 2. juli 2012 til enighet om Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten 2012-2014.

Enighet mellom NSF og Virke

NSF samt øvrige Unio-organisasjoner og Virke kom 13. juni 2012 til enighet i forhandlingene om hovedtariffoppgjøret 2012.

Landsoverenskomst for virksomheter 2012-2014

Her finner du lenke til overenskomsten for virksomheter:
Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2010 2012 
Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2008 - 2010
Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2006 - 2008

Landsoverenskomst for høyskoler 2012-2014

Her finner du lenke til overenskomsten for høyskoler:
Landsoverenskomst for høyskoler mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for høyskoler 2010 2012 (pdf)
Landsoverenskomst for høyskoler - perioden 1.5.2008 - 30.4.2010
Landsoverenskomst for høyskoler - perioden 1.5.2006 - 30.4.2008

Landsoverenskomst for utdanning

Her finner du lenke til overenskomsten:

Landsoverenskomst for utdanning mellom Virke og NSF 2012- 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for utdanning 2010 2012
Overenskomst for utdanning - perioden 1.5.2008 - 30.4.2010
Overenskomst for utdanning - perioden 1.5.2006 - 30.4.2008

Overenskomstene for perioden 2010 - 2012

Her finner du lenke til alle overenskomstene.

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.