2012

Oppsummering - Resultat av tariffoppgjøret 2012

Her finner dere en full oversikt over resultatene fra tariffoppgjøret 2012.

Riksmeklerens møtebok

Se hva partene i KS ble enige om etter mekling:

Lønnskalkulator KS

Beregning av lønn per 6.6.2012.

Kjempet for helgene og uttelling for utdanning

Solveig Kopperstad Bratseth, nestleder i NSF, er fornøyd med tariffoppgjøret i KS. – Vi endte til slutt med et oppgjør som verdsetter kompetanse og utdanning, og vi fikk økt helgetillegget uten at sykepleierne må jobbe flere helger, sier Bratseth.

Krav/Tilbud: Unio-KS

Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og gi bedre uttelling for kompetanse og kompetanseutvikling på universitets- og høgskolenivå. Unios grupper må sikres lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter deres utdanning, kompetanse og ansvar. Det må tas varige grep i lønnssystemet i KS-området som sikrer at også skoleverket får en lønnsutvikling som er på linje med andre grupper i samfunnet. Retten til hel stilling må sikres og det må gjøres tiltak mot sosial dumping.