2012

Enighet om pleie- og omsorgsoverenskomsten

NSF og NHO Service kom 22. august 2012 frem til meklingsløsning 5 timer på overtid om Pleie- og omsorgsoverenskomsten 2012-2014. Dermed er årets forhandlinger for hovedtariffoppgjøret 2012 med NHO Service i havn.