2012

Minstelønnssatser per 01.05.2012

Her finner du minstelønnssatsene for NHO Service - Pleie og omsorgsoverenskomsten 2012

Støtt opp om de streikende i Fagforbundet!

- Selv om NSF fikk til en løsning, har jeg stor forståelse for Fagforbundets krav til blant annet bedre pensjonsvilkår, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet.

Enighet om pleie- og omsorgsoverenskomsten

NSF og NHO Service kom 22. august 2012 frem til meklingsløsning 5 timer på overtid om Pleie- og omsorgsoverenskomsten 2012-2014. Dermed er årets forhandlinger for hovedtariffoppgjøret 2012 med NHO Service i havn.