2013

Tariffoppgjøret 2013

Her finner du resultatet fra tariffoppgjøret 2013

Tariffoppgjøret 2013

Her finner du resultatet fra tariffoppgjøret 2013

Tariffoppgjøret 2013

Her finner du resultatet av tariffoppgjøret 2013

Tariffoppgjøret 2013

Landsoverenskomst for Virksomheter omfatter to forskjellige lønnssystemer: § 26 som i hovedsak korresponderer med det statlige lønnssystemet og § 27 som korresponderer i hovedsak med lønnssystemet i KS. Lønnssystemene fremkommer i landsoverenskomsten som hhv vedlegg 3 og 4. Lønnssystemene har forskjellig resultat i tariffoppgjøret.

Tariffoppgjøret 2013

Her finner du resultatet av tariffoppgjøret 2013

Virke-forhandlingene 2013 i havn

12. juni ble forhandlingene på HUK-området (Helse, Utdanning og Kultur) i Virke gjennomført.

Landsoverenskomstene mellom Virke og NSF 2012 - 2014

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid. 

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for høyskoler mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for utdanning mellom Virke og NSF 2012- 2014.pdf

Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for virksomheter 2012-2014

Her finner du lenke til overenskomsten for virksomheter:
Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2010 2012 
Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2008 - 2010
Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2006 - 2008

Landsoverenskomst for høyskoler 2012-2014

Her finner du lenke til overenskomsten for høyskoler:
Landsoverenskomst for høyskoler mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for høyskoler 2010 2012 (pdf)
Landsoverenskomst for høyskoler - perioden 1.5.2008 - 30.4.2010
Landsoverenskomst for høyskoler - perioden 1.5.2006 - 30.4.2008