2013

Forhandlingene er gjennomført

Tariffoppgjøret 2013 mellom NHO/NHO Service og Norsk Sykepleierforbund vedrørende pleie- og omsorgsoverenskomsten.

- Dette er ikke fasiten

- Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad etter at LO, YS og NHO ble enige om en rammen på ca. 3,5 prosent.