2013

Forhandlingene er gjennomført

Tariffoppgjøret 2013 mellom NHO/NHO Service og Norsk Sykepleierforbund vedrørende pleie- og omsorgsoverenskomsten.