2013

Oversikt over grunnlønnsplasseringer per 1.5.2013 for sykepleierstillinger i Oslo kommune

I tariffoppgjøret per 1.5.2013 ble det gitt et lønnstillegg (generelt tillegg) på lønnstabellen, det vil si at hvert lønnstrinn økte sin verdi.  Lønnstabellen per 1.5.2013 finner du her. Tabelltillegget gir en heving av grunnlønnsnivået til den enkelte stilling.

Løsning i Oslo kommune

Unio kom i dag til enighet med Oslo kommune i lønnsoppgjøret. – Oppgjøret gir de fleste av våre medlemmer en lønnsøkning på 2,55 %. Ingen får mindre enn 9 700 kroner, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune. Naustvik er også leder av NSF Oslo.

 

Forhandlingsstart i Oslo kommune

- Det må gjøres mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte med høyere utdanning, sier forhandlingsleder Silje Naustvik i Unio Oslo kommune og leder av NSF Oslo. I dag leverte Naustivk første krav i årets lønnsoppgjør.

- Dette er ikke fasiten

- Det foreløpige resultatet fra frontfaget er et utgangspunkt, ikke fasiten for oppgjøret i offentlig sektor, sier Unio-leder Anders Folkestad etter at LO, YS og NHO ble enige om en rammen på ca. 3,5 prosent.