2013

Forhandlinger i Spekterområdet avsluttet

Tariffoppgjøret for område 10 Helseforetak og område 4 Lovisenberg ble ferdig 10. juni. Med det er vi ferdige med forhandlingene i hele Spekterområdet, dog med det forbehold at Unio har fått svarfrist til 21. juni for endelig godkjenning.

Enighet med Spekter - forhandlingene fortsetter lokalt

NSF er ferdig med A2 forhandlingene med Spekter i dag 3. mai. Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i helseforetakene og Lovisenberg Diakonale sykehus, der alle medlemmer av NSF som er omfattet av overenskomsten er sikret et tillegg på minimum 0,75 % per 1. mai.

Spekter-forhandlingene har startet

Lønnsforhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter startet i dag, 3. mai klokken 10.

Innledet forhandlinger i dag

I dag startet de innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter for tariffoppgjøret 2013. NSFs forbudsleder Eli Gunhild By er Unios forhandlingsleder, og overleverte krav på vegne av medlemmene i Spekterområdet.