2014

Tariffoppgjøret 2014

NSF og Virke er enige om et anbefalt forslag til landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten. Avtalen sikrer de som tar etterutdanning etter avtale med arbeidsgiver, betaling på samme nivå som i Spekter.

Protokollen

Forhandlinger i Virke utsatt

Forhandlingene om Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenester i Virke er utsatt i påvente av sluttføringen av oppgjøret i Spekter Helse. Ny forhandlingsdato er avtalt og vil bli 14. august.

Tariffoppgjøret 2014

NSF og Virke møttes 12. og 13. juni 2014 til forhandlinger av landsoverenskomstene for: helse- og sosiale tjenester, utdanning, høyskoler og virksomheter. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som legges frem for forbundsstyret.

Les protokollen her

Hovedavtalen med Virke

NSF og Virke møtte 10. desember 2013 til forhandlinger om hovedavtale for perioden 2014 til 2017. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som legges frem for forbundsstyret.

Det er ikke gjort endringer av vesentlig betydning i avtalen. Samtidig var partene ved inngåelsen av den nye hovedavtalen opptatt av å sikre tillitsvalgte som arbeider i turnus en forsvarlig arbeidstidsordning og partene lokalt oppfordres derfor til å drøfte denne problemstillingen. Du kan få tilgang til protokollen ved å trykke på overskriften.

Protokoll 10.12.2013 - Revisjon av Hovedavtalen/Parallellavtalen Virke 2014 - 2017
Hovedavtalen for perioden 2010 - 2013

Landsoverenskomst for virksomheter 2012-2014

Her finner du lenke til overenskomsten for virksomheter:
Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2010 2012 
Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2008 - 2010
Overenskomst mellom HSH og NSF for virksomheter 2006 - 2008

Landsoverenskomst for høyskoler 2012-2014

Her finner du lenke til overenskomsten for høyskoler:
Landsoverenskomst for høyskoler mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid.

Arkiv:

Overenskomst mellom HSH og NSF for høyskoler 2010 2012 (pdf)
Landsoverenskomst for høyskoler - perioden 1.5.2008 - 30.4.2010
Landsoverenskomst for høyskoler - perioden 1.5.2006 - 30.4.2008