2014

Forhandlingene avsluttet i Spekter

Unio og Spekter har i dag gjennomført de avsluttende forhandlingene for område 10 og område 4. Med det er NSF ferdig med siste del av årets lønnsoppgjør i helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus.

Protokoll B-delsforhandlinger

Protokoll vedrørende frister for B-dels forhandlingene i overenskomstområde 4 Lovisenberg og overenskomstområde 10 Helseforetak.

Protokoll - B-dels forhandlingene - Lovisenberg og Helseforetak.pdf

Enighet mellom NSF og Spekter

Norsk Sykepleierforbund har i dag oppnådd enighet i lønnsforhandlingene med Spekter. Sykepleiere og spesialsykepleiere/jordmødre sikres et generelt tillegg på 3,5 prosent, og det er avtalt at sykepleiere under videreutdanning skal ha minimum 80 prosent lønn.

Innledende forhandlinger i Spekterområdet

Unio har i dag gjennomført de innledende forhandlingene med Spekter. Det ble oppnådd enighet og et viktig punkt vi har blitt enige om er at vi nå har ryddet opp i avtaleverket, slik at det er blitt mer brukervennlig og pedagogisk innrettet.

Forhandlingsstart i Spekter-området: Utdanning og ansvar må vektlegges

I dag starter Unio forhandlingene med Spekter om årets oppgjør. Unio krever høyere lønnsmessig verdsetting av utdanning, kunnskap og ansvar.