2015

Resultater fra tariffoppgjøret 2015

Her finner du de viktigste dokumentene fra tariffoppgjøret 2015.

Lønnskalkulatorer 2015

Pr. 1. mai 2015 gis det generelle tillegg utfra stillingsgruppe og lønnsansiennitet. Disse kommer i sin helhet i tillegg til lønnen du hadde før tariffoppgjøret.

Se ditt lønnstillegg og din nye lønn her!

Dersom du vil se hvor mye du får i ansiennitetstillegg fra det tidspunktet du oppnår lønnsansiennitet på 2, 4, 6, 8 eller 10 år (samt 16 år i skoleverket), velger du kalkulatoren under. Tillegget gjelder fra ansiennitetsdato. NB: Merk at denne gjelder kun ansiennitetsopprykk som skjer etter 30. april 2015. De som allerede hadde oppnådd 10 års ansiennitet før 1.mai 2015 (16 for skoleverket) er ikke sikret disse sentrale ansiennitetstilleggene.

 

Enighet om oppgjøret i KS

Oppgjøret i KS er litt bedre enn i andre tariffområder men fortsatt mener Unio en har fått for lite uttelling for utdanning i oppgjøret.

Leverte krav til KS

– Høyere utdanning må lønne seg, sa forhandlingsleder Ragnhild Lied da hun i dag leverte kravene til KS i årets mellomoopgjør. 28.968 sykepleiere er omfattet av oppgjøret.