2015

Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kunnskapsdepartementet har bestemt at hver enkelt institusjon selv kan definere hva som kvalifiserer til opprykk. Dette skjer som følge av endringer som Kunnskapsdepartementet har gjort i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilliinger

 

Endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

NSF har avgitt en en høring om endring i forskriften om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Regjeringen har foreslått en rekke innstramminger i muligheten til å søke opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, dosent og professor.

Løsning i Staten

Det ble i natt enighet mellom Unio og Staten i et mellomoppgjør som blant annet omfatter 1.500 sykepleiere.

Krever likt prosenttillegg i Staten

Unio startet i dag mandag forhandlingene med Staten i mellomoppgjøret som blant annet omfatter 1.485 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg

Teknisk beregningsutvalg leverte sin hovedrapport 30. april, som er grunnlaget for inntektsoppgjøret 2015.

I rapporten fremkommer det at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn noe redusert, mens for gruppen med 4 års høyere utdanning er lønnsforskjellen blitt større og er økende.

Lønnsveksten i 2014 for industrien ble på 3,3 prosent. For staten ble resultatet 3,4 prosent.

For flere detaljer, se tabell nedenfor.

Utredning om statens arbeidsgiverfunksjon

Deloitte har levert en konsulentrapport hvor de har sett på arbeidsgiverfunksjonen i staten. 

Les rapporten her