2016

Fellesopplæringen i hovedavtalen

Last ned presentasjonen som ble holdt på fellesskoleringene høsten 2016 her.

Tidligere publisert info om skoleringen finner dere lenger ned i denne artikkelen.

Resultatet etter kommuneoppgjøret i 2016

Her finner du mer informasjon om hva lønnsoppgjøret 2016 betyr for sykepleierne. Det vil også bli utarbeidet en lønnskalkulator.

Løsning i kommuneoppgjøret

Partene i kommunesektoren kom fram til en forhandlingsløsning i hovedoppgjøret i natt. Unio fikk gjennomslag for at lønnsstigen blir lik for grupper med likt utdanningsnivå.

– Omfattende tilbud fra KS

– Tilbudet som ble lagt fram fra KS i går er omfattende. Det innfrir på noen av våre krav, samtidig som det er kommet inn en del svært krevende elementer, sier Steffen Handal, forhandlingsleder for Unio kommune.

Slik kan lønnssystemet i kommunesektoren bli

Unio overleverte i dag krav to i forhandlingene med KS. Viktige lønnskrav er like stiger for alle med samme utdanningslengde og utdanningsnivå, og et prosentvis tillegg til lærerne.

Solidaritet?

Lønnsoppgjøret er i gang, og Fagforbundet beskylder Unio for manglende solidaritet. Vi kan ikke se at kravet vårt i KS-området bryter med noe solidarisk prinsipp.

Krever eget lønnskapittel

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Hovedavtalen er prolongert fra 1.1. 2016 – 31.12.2017

KS og organisasjonene er blitt enige om å prolongere Hovedavtalen i tariffområdet KS for to nye år. 

Partene arrangerer felles opplæring i hovedavtalen

Hovedavtalen er en svært viktig avtale som legger grunnlaget for et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne og tillitsvalgte. I september 2016 arrangerer KS og forhandlingssammenslutningene felles opplæring i Hovedavtalen.