2016

Løsning i NHO Service

Det har vært en lang og krevende mekling. Vi har fått gjennomslag for å utvide stigen til en seksårsstige. Vi har også fått på plass en egen lønnsstige for sykepleiere med mastergrad, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Det betyr at det ikke blir streik ved private sykehjem i NHO-området.

De store ferdig, to meklinger gjenstår

Årets tariffoppgjør er i havn i de store offentlige områdene. Men både i NHO-området og Virke går oppgjørene til mekling.

Mekling i NHO er utsatt

På grunn av uenighet om hvilke virksomheter som kunne bli rammet av streik, har NHO stevnet NSF for arbeidsretten. Denne uenigheten må være avklart før vi kan starte meklingen. Dette medfører at meklingen er utsatt og vil bli gjenomført 18. og 19. oktober 2016.

Brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service

Det er brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service. - Vi står langt fra hverandre, men vi tror samtidig det er mulig å komme i mål gjennom mekling, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i NSF. Riksmekleren blir nå trukket inn i tvisten.

Tariffoppgjøret 2016

Tariffoppgjøret for NHO, Pleie- og omsorgsoverenskomsten starter 7. juni 2016.