2017

Resultatet etter tariffoppgjøret i KS-området 2017

Her finner du mer informasjon om hva lønnsoppgjøret 2017 betyr for sykepleierne. Det er også utarbeidet en lønnskalkulator. Den finner du her.

Kommuneoppgjøret i havn

Partene i kommunesektoren kom i dag fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Krever reallønnsvekst i kommunesektoren

I dag startet forhandlingene mellom KS og partene i kommunesektoren.  NSF deltar gjennom Unio, og krever reallønnsvekst.