2017

Løsning i Staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør.  – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.