2017

Løsning i Staten

Unio kom i dag fram til en forhandlingsløsning i statlig sektor i årets mellomoppgjør.  – Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav, sier Petter Aaslestad, forhandlingsleder i Unio stat.

Ny hovedavtale i Staten 2017 - 2019

Partene er enige om ny Hovedavtale i Staten. Avtalen gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019.