2018

Enighet i Virke

Det ble i dag oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).  Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Startskudd i Virke-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag. Over 3.000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund er blant de som er omfattet av dette oppgjøret.

Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Tariffoppgjøret 2018

Hovedtariffoppgjøret 2018 for Virke, HUK-området (helse, utdanning og kultur), skal gjennomføres 5 - 7. september.

Tariffoppgjøret 2018

Hovedtariffoppgjøret 2018 for Virke, HUK-området (helse, utdanning og kultur), skal gjennomføres 5 - 7. september.

Debattnotat 2018

Til NSF-medlemmer i Virke:
Norsk Sykepleierforbund har i mer enn 100 år vært en medlemsorganisasjon som er opptatt av hva medlemmene mener. Medlemmenes ønsker, prioriteringer og innspill har alltid vært viktig.

Landsmøtet har staket ut en kurs gjennom overordnede mål som ble vedtatt i 2015. Likelønn og lønn for kompetanse er fortsatt hovedmål.

Vi går nå mot nye tariffoppgjør i 2018 og 2019, og som før er NSF opptatt av at du og andre medlemmer skal få uttale dere om hva dere vil at forbundsstyret skal prioritere og ta hensyn til når kravene i de kommende oppgjørene skal utformes.

Her er debattnotatene for Virke:

Debattnotat for Virke - Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester

Debattnotat for Virke - Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Debattnotat for Virke - Landsoverenskomst for høyskoler