2019

Resultater av tariffoppgjøret 2019 - KS

Her følger en kortfattet informasjon om hva tariffoppgjøret i KS-området for 2019 innebærer for de av våre medlemmer som får lønnstillegg avtalt sentralt.

Historisk gjennomslag

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er glade for at det nå endelig er klart at også sykepleierne i kommunen er sikret minst 500 000 kroner etter ti års ansiennitet. Det er klart etter enighet med KS. – Det har vært et viktig mål for oss, og det er et signal om at sykepleiermangelen er tatt på større alvor, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Løsning i meklingen – det blir ikke streik

Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS. Dermed blir det ikke streik.

Siste innspurt i meklingen

Meklingsfristen i kommunesektoren er natt til fredag, og i dag starter innspurten. – Vi håper på en løsning, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal. 200 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund kan bli tatt ut i streik.

Kan bli streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Meklingsfrist er natt til fredag den 24. mai.

Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling.

– Nå må KS våkne

– Vi har sagt klart fra til KS hva vi forventer ved årets lønnsoppgjør, sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik da hun møtte sykepleierledere og NSFs forbundsleder Eli Gunhild By i Midt-Norge. Hun siktet til at sykepleierlønna må opp.

Ansatte med høyere utdanning må prioriteres i årets lønnsoppgjør

Unio kommune overleverte i dag første krav i årets lønnsoppgjør i KS-området. Hovedkravet er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må gis en tydelig prioritering.

Forventer at sykepleierkrisen tas på alvor i KS-oppgjøret

Ingen sykepleiere skal tjene mindre enn 500 000 kroner etter ti år. Kravet fra NSF inn mot KS-oppgjøret er nå vedtatt av forbundsstyret og kravet fra sykepleierløftet står fast.