2019

Brudd med NHO Service og Handel

Det er brudd i forhandlingene mellom NSF og NHO Service og Handel om mellomoppgjøret 2019 for Pleie- og omsorgsoverenskomsten. -Vi må erkjenne at partene står langt fra hverandre, men det er et mål å komme til enighet gjennom mekling, sier Eli Gunhild By, forbundsleder i NSF.