2019

Helseforetakene må ta tak i sykepleiermangelen

Sykepleierforbundets melding til de regionale helseforetakene er klar: De må ta grep for å løse sykepleiermangelen.

Lønnsoppgjøret Spekter 2019

Det ble den 10. april oppnådd enighet mellom Spekter og Unio/NSF om de sosiale bestemmelsene for ansatte i helseforetakene.

Startskuddet gikk i Spekter

Unio kom i de innledende forhandlingene til enighet med Spekter om forhandlingsløpet for alle andre virksomheter enn område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale. Det betyr at forhandlingene kan starte opp fra i dag.