NSF scorer best på omdømme

For andre året på rad scorer Norsk Sykepleierforbund høyest av alle norske arbeidslivsorganisasjoner i Ipsos profilundersøkelse. NSF er best på totalinntrykk av over 20 målte organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

– Politikerne må ta mer hensyn til de ansattes helse

– Helse- og sosialsektoren er med sine 550.000 sysselsatte den desidert største bransjen i norsk arbeidsliv. Mye større enn petroleumssektoren. Nå må politikerne ha med arbeids- og helseperspektivet når dere vurdere politiske endringer som berører helsesektoren!

Equal Pay Day arrangeres 19. oktober

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn.