Årets helsesykepleier

Årets helsesykepleier

Kriterier for årets helsesykepleier:

  • Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre og markedsføre vårt fag og vår profesjon
  • Har bidratt til utvikling av helsesykepleiers fagområde
  • Er medlem av Landsgruppen av Helsesykepleiere NSF