Årets helsesykepleierleder

Årets helsesykepleierleder

Ny pris fra 2018
Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.