Årsberetning lokale grupper

Årsrapport

LaH NSF gjennomførte i juni en spørreundersøkelse/årsrapport blant lokale faggrupper og her er rapporten.

Årsmøter for 2017 gjennomføres innen 1.mai.
Det vil bli en endring i LaHNSFs vedtekter da helsesøsterkongressen arrangeres senere på året.