ACNAP

Blir medlem av ACNAP- det er gratis!

Det er ikke noe å lure på. Bli medlem ved å trykke her.

 

ESC stipend for sykepleiere

ESC, European Society of Cardiology, lyser ut midler for sykepleiere som er medlemmer av ESC.  Formålet er å øke klinisk- eller akademisk kompetanse. Det gis opptil 25 000 euro for opphold i en institusjon på mellom tre og tolv måneder. 

Se nettsiden for mer informasjon: https://www.escardio.org/Education/Career-Development/Grants-and-fellowships/esc-nurse-training-grant

Cardiovascular Nursing and Allied Professions

The Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) formidler evidensbasert fagkunnskap om kardiologi i klinisk praksis, utdanning og forskning.

 

Informasjonsbrosjyre om ESC og ACNAP


Vedlagt følger informasjonsbrosjyre for ESC og CCNAP.

CCNAP Information Brochure - Jan 2015.pdf

Be Guidelines Smart!

Be Guidelines Smart er et konsept der CCNAP har utviklet verktøy (video, webcasts, webinars) for å tilrettelegge for økt implementering av ESC guidelines i klinisk praksis.  Se blant annet den nyeste filmen de har laget om forebygging av cardiovaskulær sykdom.