Agder avd. aust

Konstituering av nytt styre

Konstituering av nytt styre vår 2019:

Leder: Christel A. H. Johnsen

Nestleder: Else S. Hortin

Sekretær: Kristin Waland

Kasserer: Caroline V. Engkvist

Sponsoransvarlig: Marianne Stormark

Styremedlem: Mari Haugen Abusland

Vara: Lena Elisabeth Gundersen

Vara: Birgitte Dreijer

Helsesøstergruppa Aust Agder

Velkommen til hjemmesiden i LaH Aust Agder.

Vær gjerne med å fylle den med aktuelt innhold!