Agder avd. aust

Konstituering av nytt styre

Konstituering av nytt styre vår 2020:

Leder: Christel A. H. Johnsen

Nestleder: Else S. Hortin

Sekretær: Kristin Waland

Kasserer: Mari Haugen Abusland

Sponsoransvarlig: Solveig Lamark

Styremedlem: Magrethe Legreid

Vara: Lena Elisabeth Gundersen

Vara: Gro-Helen Bringsverd

 

Helsesøstergruppa Aust Agder

Velkommen til hjemmesiden i LaH Aust Agder.

Vær gjerne med å fylle den med aktuelt innhold!