Akershus

Lokalstyret NSFLIS Akershus 2019

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Akershus hadde 143 medlemmer pr 09.01.19

NSFLIS temakveld 16. november

Styret i lokalgruppen i Akershus har den glede å invitere til temakveld for alle som er interessert å høre mer om de mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon vi alle kan relatere oss til i vår arbeidshverdag.

 

Forelesninger fra NSFLIS Fagkongress 2016

I denne artikkelen har vi publisert foredragene fra årets Fagkongress på Gardermoen.

Giftig blod 2011

Finn foredragene fra heldagsseminaret "Giftig blod - heldagsseminar om avansert sepsisbehandling" i denne artikkelen.

Arrangementet ble avholdt i Oslo 15.november 2011 i regi av NSFLIS lokalgrupper i Oslo og Akershus.