Akershus

Lokalstyret NSFLIS Akershus 2019

Lokalstyrets sammensetning etter årsmøtet.

NSFLIS Akershus hadde 143 medlemmer pr 09.01.19

NSFLIS temakveld 16. november

Styret i lokalgruppen i Akershus har den glede å invitere til temakveld for alle som er interessert å høre mer om de mellommenneskelige relasjoner og kommunikasjon vi alle kan relatere oss til i vår arbeidshverdag.