Aktivitetskalender

Styrets aktivitetskalender 2019

Aktivitetsoversikt for styret NSFLOS 2019 

Styrets aktivitetskalender 2018

Aktivitetskalender 2018

Styrets aktivitetskalender 2016

Styrets aktiviteter i 2016

styrets aktivitetskalender 2015-

aktivitetskalender

styrets aktivitetskalender 2014

styrets aktiviteter 2014

STYREMØTER 2014

Møteplan 2014

Januar:       27.-28.01.2014. T22, Oslo

Mars:         25.-26.-27.03.14 – Altea, Spania. Arbeide med GF saker

Mai:           Styremøte,Lokalgruppeledersamling og ULF/lærernettverket

                 05.-07.05.14 –Innkalle kasserer også pga kurs er tenkt 07.05.14. T22, Oslo

Juni:          12.-13.06.14 – Oslo, T22. Utelukkende GF saker, utsendelse av sakspapirer

August:      Evt. 21.08.14 dersom behov i forbindelse med GF og seminardager.

September: 02.-03.09.14 – Rica Hell Hotel, Stjørdal

                 03.09.14 – kl. 15.00-19.00 GF

                 04.-05.09.14 Seminardager

November: 17.-18.11.14 – Oslo, T22, med forbehold etter valg av nytt styre

aktivitetsoversikt for NSFLOS

styrets aktivitet for 2013