Aktuelle lenker

Sykepleiere i psykisk helsevern og rus: Ønsker mer for pasientene

Sykepleiere innenfor psykisk helsevern og rusbehandling vil ha mer kunnskap blant annet om medisinfri behandling, viser SINTEF-rapport.

 

Sykepleiere viktige for psykisk helse og rusfeltet

82 prosent av sykepleierne i psykisk helse og rus jobber direkte klinisk, med hyppig kontakt med brukerne. Hverdags- og livsmestring er prioritert. Det viser ny rapport om sykepleie i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Informasjon fra rusfeltet

Selvhjelp Norge

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.

Folkehelseinstituttet

Om rusmidler

Hageterapi på Gaustad

- Vi ser at pasientene har glede av hagearbeidet. De opplever økt selvtillit,
større ansvars - og omsorgsfølelse samt mestring, sier sykepleier Åse Jacobsen.

Se vedlagte artikkel fra Sinn og samfunn

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet - tema, Psykisk helse

Barns Beste

nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Erfaringskompetanse på Internett

Mental Helse

Mental helse på Internett

Linksamling

Råd for psykisk helse sin linksamling

FACEBOOK

FØLG OSS PÅ VÅRE FACEBOOKSIDER

NAPHA

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid