Aktuelle saker om lønn og tariff

Delta og NSF sterkt kritisk til KS-tolkning

- KS synes å ville bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen.  I et felles brev til KS er Delta og NSF sterkt kritisk til arbeidsgiverorganisasjonens tolkning av den nye arbeidstidsavtalen som vil arbeidstakere dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet.

Løsning i meklingen – det blir ikke streik

Det ble løsning i meklingen mellom Unio kommune og KS. Dermed blir det ikke streik.

Siste innspurt i meklingen

Meklingsfristen i kommunesektoren er natt til fredag, og i dag starter innspurten. – Vi håper på en løsning, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal. 200 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund kan bli tatt ut i streik.

Kan bli streik i videregående skoler og ungdomsskoler over hele landet

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret. Meklingsfrist er natt til fredag den 24. mai.

Brudd i kommunesektoren

Unio kommune fant ikke en forhandlingsløsning med KS i årets mellomoppgjør. Grunnen til bruddet er at den største gruppen med høyere utdanning, lærerne, får langt mindre enn andre grupper. Oppgjøret går nå til mekling.

– Nå må KS våkne

– Vi har sagt klart fra til KS hva vi forventer ved årets lønnsoppgjør, sa ordfører i Trondheim Rita Ottervik da hun møtte sykepleierledere og NSFs forbundsleder Eli Gunhild By i Midt-Norge. Hun siktet til at sykepleierlønna må opp.