Aktuelle saker om lønn og tariff

Enighet i Virke

Det ble i dag oppnådd enighet i hovedoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i HUK-området (helse, utdanning og kultur).  Hele 59 overenskomster mellom Unio-forbundene og Virke ble revidert.

Startskudd i Virke-forhandlingene

De såkalte HUK-forhandlingene mellom Unio og Virke startet onsdag formiddag. Over 3.000 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund er blant de som er omfattet av dette oppgjøret.

Enighet med Virke om ny hovedavtale 2018-2021

NSF og Virke møtte til forhandlinger om revisjon av hovedavtalen (parallellavtalen) den 21. juni sammen med øvrige organisasjoner som har partsforhold i denne. Partene ble enige om å forlenge (prolongere) hovedavtalen for perioden 2018-2021.

Interne forberedelser i NSF foran et tariffoppgjør

Vet du når et tariffoppgjør starter? Og kjenner du til gangen i et tariffoppgjør? Her skal vi prøve å gi deg noen enkle svar.