Aktuelt

Kontingent

informasjon til faggruppemedlemmer fra NSF.

Generalforsamling i Drammen

På årets NSF-FSR seminar i Drammen er det generalforsamling. Som vedlegg ligger sakslisten.

FSR`s Sykepleierpris 2017

På NSF-FSR´s generalforsamling i Bergen 2015 ble det bestemt at det skal deles ut en sykepleierpris på NOK 10.000. Les kriteriene for prisen i vedlegget og send inn forslag.

Nyhetsbrev desember 2015

Her kommer første nyhetsbrev fra det nye styret.

Faktureringsrutiner for fagkontingent

endring av rutiner

FSR seminar

Diakonhjemmet sykehus 28. til 29. april 2016

Den store sluttedagen 19. oktober

Helsedirektoratet gjentar suksessen.

Nyhetsbrev mai 2015

Her er siste nyhetsbrev fra det gamle styret.

Nyhetsbrev for november 2014

Neste nyhetsbrev ligger klart for deg her

Hvor er Revmatologien i 2030? v/leder i NRF, Dag Soldal

Dag Soldal hadde et meget interessant fremlegg om Revmatolgien før og nå og mot år 2030.

Helsebiblioteket-presentasjon FSR-ledermøte

"Nytt og nyttig fra det offentlige nettbiblioteket, Helsebiblioteket.no", presentasjonen redaksjonssjef Hege Underdal hadde på FSR-ledermøtet 16/10

Referat Lederseminar Gardermoen 16.10.14

Det ble avholdt FSR-Lederseminar på Gardermoen 16.10.14

FSR-styret var tilstede og styreleder Hanne Vestaby ledet oss gjennom en nyttig dag med mange gode forelesere.

Nyhetsbrev April 2014

Styret i NSF-FSR legger nå ut sitt andre nyhetsbrev. Mye viktig informasjon ut til medlemmene.

Revmatikerprisen 2013 til Berit Bjørke

Norsk revmatikerforening sin "Revmatikerpris 2013" gikk til Berit Bjørke. Vi gratulerer Berit med en velfortjent pris! Vedlagt er en sak laget om prisen av Helen Åsli, Helse Nord RHF.

Pris fra Norsk Revmatikerforbund.doc

Referat fra Eular

Eirin Hammer fikk stipend fra FSR for å reise på Eular i år. Hun har skrevet referat fra seminaret som dere kan lese her.

Eular Madrid 2013- EirinHammer.doc

EULAR's anbefalinger for revmatologisk sykepleie

Dette er en ny og kjempeaktuell artikkel! Den er skrevet av en internasjonal tverrfaglig gruppe, og beskriver 10 anbefalinger for utøvelse av revmatologisk sykepleie. Artikkelen er skrevet på engelsk, men ikke la dette skremme deg fra å lese den! Hvis det blir for mye engelsk i første omgang, anbefales det å begynne med "Abstract", og så lese alle anbefalingene som står beskrevet etterhvert.

Alle som jobber med revmatologisk sykepleie, bør kjenne til disse anbefalingene.

Van Eijk-Hustings, Y (2011) EULAR RECOMMENDATIONS NURSE.pdf

Treat to Target

Treat to Target (T2T) er et internasjonalt initiativ for å definere behandlingsmål for RA, måle sykdommens grad av utvikling og muliggjøre tidlig diagnose og behandling. Det ultimate mål for T2T er å tilrettelegge med klare retningslinjer i forhold til behandlingsmål og tett oppfølging, og at dette kan gjennomføres i daglig praksis. Målet er å forhindre leddskade og nedsatt funksjon.
Her legger vi ut sjekklister for sykepleierkonsultasjoner, og etterhvert lenker til artikler og informasjon om Treat to Target.