Arbeidsmiljøloven

Svekket vern for arbeidstakerne

Mindretallsregjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven gir mer makt til arbeidsgiver på bekostning av arbeidstakerne.

Spørsmål og svar om arbeidsmiljøloven

En samlet fagbevegelse streiket mot endringsforslagene i arbeidsmiljøloven. Her kan du lese om hvorfor NSF er mot de enkelte forslagene.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Slo ring om arbeidsmiljøloven

Det ble en massiv markering da fagorganiserte over hele landet slo ring om dagens arbeidsmiljølov. I Trondheim kom mer enn 15.000 for å høre forbundsleder Eli Gunhild By holde appell.

Politisk streik onsdag 28. januar kl. 14.00

Norsk Sykepleierforbund er bekymret for konsekvensene av regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Onsdag 28. januar kl. 14.00 går en samlet fagbevegelse til politisk streik. Slutt deg til streiken og møt opp på en av markeringene.

Talte sykepleiernes sak i åpen høring

Vern om søndagen som felles fridag, nei til mer midlertidighet og nei til økt press på ansatte for å ta lange vakter. Det var hovedbudskapet da Norsk Sykepleierforbund møtte til åpen høring om den nye arbeidsmiljøloven i Stortinget.

Arbeidsministeren i «løvens hule»

Arbeidsminister Robert Eriksson møtte mye motstand da han onsdag diskuterte sine endringsforslag i arbeidsmiljøloven med fagforeningsmedlemmer i Unio, der også Norsk Sykepleierforbund er med.

Svært skuffet over regjeringens forslag til endringer

Norsk Sykepleierforbund er svært skuffet over regjeringens forslag til endringer i arbeidstidsreglene. Til tross for advarsler fra en samlet fagbevegelse og fra statens egne fagmiljøer, velger regjeringen å opprettholde sitt forslag om betydelige endringer i arbeidstidsreglene.

Regjeringsvettreglene

Fjellvettreglene er fornuftige regler for hvordan man skal ferdes trygt i fjellet. Dessverre kan man miste retningssans og gangsyn også i andre sammenhenger, for eksempel når man sitter i regjering og vil endre dagens arbeidsmiljølov.

 

Unio ber Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven

Unio ber i en resolusjon partiene på Stortinget avvise Erikssons svekking av arbeidsmiljøloven. Resolusjonen ble vedtatt på Unios representantskapsmøte 8. desember.

NSF mener at økt adgang til midlertidig ansettelse særlig vil ramme kvinner.