Akershus Universitetssykehus HF

Ahus-front-inngang stor 1.jpg (Ingress 490)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus. Sykehuset leverer helsetjenester til 490 000 innbyggere og har over 9000 ansatte.

Målet er å fremstå som et at de mest pasientfokuserte sykehus i Europa, kjennetegnet service, kvalitet og god behandling i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.

Visjon: Menneskelig nær - faglig sterk

Siste nyheter fra Akershus Universitetssykehus HF

Valg på foretaks- og hovedtillitsvalgte

Det er i år valg på foretaks- og hovedtillitsvalgte, samt stedfortreder for hovedtillitsvalgt, for perioden 2019-2021. Nominasjonskomiteens innstilling foreligger nå.

 

Valg på foretaks- og hovedtillitsvalgte

Det er klart for å melde kandidater til valg på foretaks-, hovedtillitsvalgte i frikjøp samt stedfortreder for hovedtillitsvalgt for perioden 1. mars 2019 - 1. mars 2021.

Frist er for innmelding av kandidater er 8. november 2018

Bli med på fest!

Nye Ahus blir ti år og alle ansattes organisasjoner, sammen med vernetjeneste og andelslaget inviterer til jubileumsfest!

Ta med deg kollegene og kom på fest!!

 

 

 

Hva blir din nye lønn?

Velkommen til medlemsmøte 11. juni kl. 15:45 - 18:00 i auditoriet Frontbygget.

Vi starter kl. 15:15 med servering av pizza og brus.

Enighet i helgesaken

Etter at partene har drøftet saken om hinkehelger og det har vært samtaler mellom administrerende direktør, er man nå enige om å legge bort hinkehelgene.