Akershus Universitetssykehus HF

Ahus-front-inngang stor 1.jpg (Ingress 490)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus. Sykehuset leverer helsetjenester til 490 000 innbyggere og har over 9000 ansatte.

Målet er å fremstå som et at de mest pasientfokuserte sykehus i Europa, kjennetegnet service, kvalitet og god behandling i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.

Visjon: Menneskelig nær - faglig sterk

Siste nyheter fra Akershus Universitetssykehus HF

Medlemsmøte 14. februar

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til medlemsmøte!

Valg på foretaks- og hovedtillitsvalgte

Det er i år valg på foretaks- og hovedtillitsvalgte, samt stedfortreder for hovedtillitsvalgt. Nominasjonskomiteens innstilling foreligger nå.

Etikk under tidspress

Onsdag 9. november inviterer vi til gratis kurs kl. 16 i Auditoriet Nye Nord (5. etg). Elisabeth Sveen Kjølsrud, leder av Rådet for sykepleieetikk, er foreleser.

NSF Akershus støtter Akademikerne i streiken

Fylkesstyret i NSF Akershus vedtok på dagens styremøte en uttalelse som er sendt til Legeforeningen i Akershus og berørte foreninger i helseforetakene i Akershus

NSF Ahus inviterer til fagkveld

Vi har invitert Jan Schwencke, som fikk hjerneslag i 2009, til å holde foredraget "VELLYKKET REHABILITERING -lappeteppe eller billedvev?"

Møtet vil starte med informasjon om lønnsoppgjøret.