Lokale forhandlinger

Ny B-delsoverenskomst 2016-2018 ved Ahus

Som følge av forhandlingene mellom NSF Ahus og Akershus universitetssykehus i mai 2016, foreligger det nå en revidert B-delsoverenskomst (lokal overenskomst) for perioden 2016 - 2018.

Ny B-delsprotokoll ved Ahus

Etter at lokale forhandlinger er gjennomført foreligger nå ny B-del for medlemmene ved Akerhus universitetssykehus.

B-delsprotokollen Ahus Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

For at du skal kunne forstå overenskomsten (tariffavtalen), må du se den sentrale avtale sammen med den lokale. Her finne du den lokale avtalen for Ahus. For å kunne lese denne, må du logge deg inn som medlem.