Medlemsblogg

Så ble det litt jul allikevel.

Denne julehelgen hadde roen senket seg og det stort sett stille og rolig på sengeposten. Jeg var dette år en av de som hadde fått tildelt flere av julehelgens vakter.

Den beste gaven

«Så er vi inne i årets siste måned ... Vi har hatt et flott år med spennende reisemål, vi har truffet mange flotte folk og vært sammen med familie og gode venner».

En julerullet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra administrasjonen på AHUS om at alle de ansatte skulle levere ønskene for juleturnus. Denne første innskrivningen ble holdt mens Mæland var høvding på sykehuset.

Tvang mot pasienter

Siste uken har det kommet en del kronikker,artikler og andre innlegg som tar for seg tvangsbruken i psykiatrien 

Fremtidens arbeidsmiljø

Jeg deltok nylig på Arbeidsmiljøkongressen i Bergen for å innhente kunnskap og erfaringer rundt arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Hensikten er å bringe med seg denne kunnskapen tilbake til egen klinikk, slik at jeg som klinikkverneombud sammen med klinikkdirektør og rådgivere kan styrke vårt arbeid for HMS.