Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Arbeidstid tredelt turnus

I forbindelse med tariffoppgjøret 2010 ble det avtalt at de nye reglene i arbeidsmiljøloven om arbeidstid for de i tredelt turnus, skulle implementeres i tariffavtalene. Det betyr at en del sykepleiere vil få en kortere ukentlig arbeidstid avhengig av mengden ubekvem arbeidstid i turnusen.

NSF støtter TV-aksjonen

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn i fem forskjellige land, i regi av UNICEF. Norsk sykepleierforbund støtter TV-aksjonen, og trommekorpset auksjonerer bort konsert.

Regjeringen nedprioriterer nok en gang sykehusene

Sykehusene har blitt systematisk underfinansiert i en rekke år, og dagens budsjett retter ikke opp i dette.

Hvorfor vi må markere likelønnsdagen

Likelønnsdagen, Equal Pay Day, er 18. oktober. Fra denne dagen og ut året jobber mange av NSFs medlemmer i teorien gratis.

 

Takker for all støtte

Forbundsleder Eli Gunhild By vil takke alle de utenfor NSF som har gitt sin støtte til streiken i Kreftforeningen. 

SISTE: Streiken er over, vant fram

Streiken i Kreftforeningen er over. Det er klart etter at Norsk Sykepleierforbund og NHO/Abelia i dag ble enige om en ny tariffavtale.