Aktuell informasjon

2019-Lokale lønnsforhandlinger

Fra August/Septmeber til 18. Oktober 2019 vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Bergen Kommune etter HTA kap 3.42, kap 3.43 og kap 5.1 (enhetsledere, avd.spl, fagkonsulenter mm)

 

Delegat til fylkesmøtet i Hordaland?

Vil du være med å påvirke NSF sin politikk? Da kan du melde deg som delegat til fylkesmøtet i Hordaland!

Lønnsforskjeller etter årets lønnsforhandlinger Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Det har vært heftige diskusjoner etter årets lønnsforhandlinger i KS og Spekter. Vi ønsker å gi litt info om hva ny lønn i Spekter og KS vil si for dere som jobber i Bergen kommune.

Vi ønsker innspill og delegater til tariffkonferanse

Det skal i september avholdes tariffkonferanse i Bergen for tariffoppgjøret i 2018. Her kan medlemmer og tillitsvalgte gi innspill på hvilke prioriteringer NSF skal ha med seg inn i tariffoppgjøret.

Tillitsvalgte i Bergen kommune

Det er tre hovedtillitsvalgte (HTV) som er frikjøpt. I tillegg er det utvalgstillitsvalgte (UTV) for de etatene der vi har flest medlemmer. HTV og UTV danner forhandlingsutvalget vårt i lokale forhandlinger.

Ligger du inne med riktige medlemsopplysninger?

Det er viktig at du oppdaterer profilen din på nsf.no når du endrer stilling eller arbeidssted. Det er også viktig at du har registrert et mobilnummer og en epostadresse (privat).