Bergen Kommune

Dette er nettsiden for medlemmer som har Bergen kommune som arbeidssted. NSF har tre hovedtillitsvalgte i Bergen kommune, som har kontor på Rådstuplass 8 (Gamle tinghus).

Siste nyheter fra Bergen Kommune

Informasjon om valg av hovedtillitsvalgte

Ved nominasjonsfristens utløp, 15.januar, var det kommet inn 3 forslag på hovedtillitsvalgte (HTV); Jostein Storsæter, Frank Eide og Bente Soltvedt Leversen. Det er 3 likestilte verv på 100% frikjøp disse stiller til valg til.

Valg av hovedtillitsvalgte for NSF i Bergen kommune

Innen 1.mars 2019 skal det avholdes valg av 3 hovedtillitsvalgte. Valgperioden er 2 år. Det er mulighet for gjenvalg. Valget avholdes etter NSF sine vedtekter.