Lokale forhandlinger

2019-Lokale lønnsforhandlinger

Fra August/Septmeber til 18. Oktober 2019 vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Bergen Kommune etter HTA kap 3.42, kap 3.43 og kap 5.1 (enhetsledere, avd.spl, fagkonsulenter mm)

 

Resultat av lokale forhandlinger 2017 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Høsten 2017 ble det gjennomført lokale forhandlinger i kap.4. Lønnsoversikt til alle stillinger finner du på Allmenningen under "Lokal stillingsoversikt".

2017 - lokale lønnsforhandlinger

Fra 26.mai til 26.juni 2017 vil det gjennomføres lokale forhandlinger I Bergen kommune etter Hovedtariffavtalens kap.3.4.2 og kap.5.1 (Resultatenhetsledere, rådgivere, jordmødre mm)

Høsten 2017 vil det gjennomføres lokale forhandlinger i kap.4. (Sykepleiere, Spesialsykepleiere, Helsesøstre, Fagkonsulenter, Saksbehandlere, Avdelingssykepleiere, Gruppeledere mm)