Lønn og arbeidsforhold

Budsjett 2018

Vi står tilbake med en solid tilbakemelding på budsjettet i Helse Bergen. Ansattrepresentantene i styret er samlet i sin vurdering av budsjettet.

Partssamarbeid i Helse Bergen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Som ein følgje av ro og semje rundt turnus, har partane i Helse Bergen også utarbeida eit felles undervisningsopplegg om partssamarbeid.

 

Felles protokoller for turnuspremissar og turnusavtaler i Helse Bergen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Partane i Helse Bergen har utarbeida protokollmaler som skal brukast i  turnusforhandlingane mellom Helse Bergen og NSF, Fagforbundet, FO og Delta.

Turnusprosesser - semje mellom partane i Helse Bergen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

I etterkant av "Rammeavtalen om arbeidstidsplanlegging" har partane i Helse Bergen også blitt samde om korleis turnusprosessane skal gjennomførast.

I vedlegga ser du kva partane er samde om.

Resultat lokale forhandlinger 2014 i Helse Bergen Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Lokale forhandlingar i Helse Bergen vart sluttført 26.juni. 27.juni vart det helde avsluttande forhandlinger sentralt. Obs. at forbundstyret skal godkjenne resultatet før det er endeleg, fristen er 2.juli.

Her finn du informasjon om både dei lokale forhandlingane i Helse Bergen og sentralt resultat.

Rammeavtale om arbeidstidsplanlegging mellom Helse Bergen og NSF, Fagforbundet, FO og Delta Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Den 14.august 2012 signerte Helse Bergen og dei 4 arbeidstakerorganisasjonane ein rammeavtale som omhandlar både rullerande turnus og årsarbeidsplan(kalenderplan).

Rammeavtalen og meir info finn du her.