Tillitsvalgte

Arvid Langeland
Føretakstillitsvald
Telefon: 95723340
Karen-Anne Stordalen
Vara føretakstillitsvald
Telefon: 91591119
Irene Økland
Hovedtillitsvald Nevroklinikken
Telefon: 95028826
Bilde person
Hovedtillitsvald Augeavdelinga
Telefon: 90864977
Bilde person
Hovedtillitsvald Kreftavdelinga
Telefon: 93232511
Karen Anne Stordalen
Hovedtillitsvalgt Avdeling for Rusmedisen (AFR)
Telefon: 91591119
Bilde person
Hovedtillitsvalgt Nevrokirurgen
Telefon: 93265493
Marianne Sæhle
Hovedtillitsvald Divisjon psykisk helsevern
Telefon: 90174611
Britt Heidi Tefre
Hovedtillitsvald Voss sjukehus
Telefon: 91357106
Nina Hera Bjørnstad
Hovedtillitsvald Kvinneklinikken
Telefon: 91867408
Tom Jarl Jakobsen
Hovedtillitsvald Hjarteavdelinga
Telefon: 41412850
Bjørn Grindheim
Hovedtillitsvald Kirurgisk Serviceklinikk
Telefon: 90942191
Inger Lise Holmbek
Hovedtillitsvald Hudavdelinga
Telefon: 41248203
Bilde person
Hovedtillitsvald Kirurgisk klinikk
Telefon: 47272899
Bilde person
Hovedtillitsvald Medisinsk avdeling
Telefon: 90872052
Bilde person
Hovedtillitsvald Ortopedisk klinikk
Telefon: 93888223
Bilde person
Hovedtillitsvald Mottaksklinikken
Telefon: 97620770
Kristine Ruud
Hovedtillitsvald Barne og ungdomsklinikken (BUK)
Telefon: 93002890
Bilde person
Hovedtillitsvald Lungeavdelinga
Telefon: 47905339
Tove Hatletveit
Hovedtillitsvald Revmatologisk avdeling
Telefon: 93024725
Siri Tuv
Hovedtillitsvald ReHabiliteringsklinikken
Telefon: 45299912
Bilde person
Hovedtillitsvald Klinikk for hovud-hals
Telefon: 91591119

Val av tillitsvalde og hovudtillitsvalde NSF Helse Bergen for perioden 2017-2019 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Framover til 1.mars 2017 skal det gjennomførast val av alle tillitsvalde i Helse Bergen, både av lokale tillitsvalde og hovudtilitsvalde i 19 divisjonar/klinikkar/avdelingar (nivå 2-einigar).

Ver aktiv og føreslå kollegaer som du trur kan gjera ein god jobb som tillitsvald på din arbeidsplass!

Tillitsvalde i Helse Bergen HF Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Vedlagt finn du oppdatert liste over alle tillitsvalde i Helse Bergen HF og info om korleis NSF i Helse Bergen er organisert.