Helse Fonna HF

helse-fonna-nsf-nett.jpg

Helse Fonna HF består av Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus og Valen sjukehus, samt fire distriktpsykiatriske sentra, Folgefonn DPS, Haugaland DPS, Karmøy DPS og Stord DPS.  Administrasjonssted er i Haugesund.   Norsk sykepleierforbund har ca 1000 medlemmer i Helse Fonna spredt rundt på de ulike enhetene.

Siste nyheter fra Helse Fonna HF