Forside

Siste nyheter fra Forside

Likelønn: Spørsmål og svar

Hva er likelønn?
Likelønn handler om å sammenligne kvinnelønn og mannslønn. Det handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning og kvalifikasjoner. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt.

Se filmen fra sykkelprosjektet til NSF i Aust-Agder

En gjeng med entusiastiske tillitsvalgte i Aust-Agder har valgt å promotere Sykepleierforbundet på en litt uvanlig måte – nemlig å sykle gjennom fylket.

Seks faggrupper møtte statssekretæren

Det må utdannes flere sykepleiere innen anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Dette var et av budskapene da seks av Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) faggrupper møtte statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

Advarte mot reell svekking av streikeretten

Stortinget vedtok torsdag kveld som ventet tvungen lønnsnemnd i konflikten mellom NHO Service og Handel og NSF - mot Rødts ene stemme. Men NHOs bruk av lockout, for å kunne skyve ansvaret over på de folkevalgte, fikk gjennomgå av Stortingets representanter. 

Mestring er målet

- Mestring, forebygging og helsefremming er det tydelige budskapet fra Blankholm-utvalget. I tillegg vektlegges at alle skal få dekket sine grunnleggende behov uavhengig av kostnad. Dette understøtter sykepleiernes viktige funksjon og er selve kjernen i god sykepleie. Det er veldig positivt at dette blir trukket frem av utvalgsleder Aud Blankholm, sier nestleder i Norsk Sykepleierforbund Solveig Kopperstad Bratseth.

Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Arbeidstakerorganisasjonene underskrev en midlertidig avtale med arbeidsminister Anniken Haugli om særaldersgrenser i dag. – Avtalen er nødvendig fordi vi ikke klarte å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Velkommen helsesykepleier!

Tirsdag leverte helse- og omsorgskomiteen på Stortinget innstillingen som betyr at helsesøstertittelen er historie fra 2019.