Aktuelt

KANDIDATER TIL VALG AV KOORDINERENDE HOVEDTILLITSVALGT I OSLO KOMMUNE

I 2015 skal det avholdes valg av 2 koordinerende hovedtillitslvagte (KHTV) i Oslo kommune. Valget skal i følge NSFs vedtekter finne sted innen 1. mars 2015.

Nominasjonskomiteen er valgt og består av hovedtillitsvalgt Veslemøy Ruud, hovedtillitsvalgt Eirin Larsen og John Earhart.

Medlemmer og tillitsvalgtapparatet i NSF Oslo kommune oppfordres til å foreslå kandidater. Forslag til kandidater sendes nominasjonskomiteen ved John Earhart, c-earhar@online.no, senest 1. november 2014.

Har du noen spørsmål eller vil vite mer kan du bruke den samme mailadressen eller ta direkte kontakt med nominasjonskomiteens medlemmer, se NSF Oslo kommunes hjemmesiden under fanen “tillitsvalgte”når det gjelder kontaktinformasjon.

Til orientering stiller både nåværende KHTV Tori Lederhilger og KHTV Nils Rise til gjenvalg.

Dersom det kun foreligger en kandidat til hvert KHTV verv ved nominasjonsfristens utløp, kan valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende.

Første krav levert Oslo kommune

Årets hovedoppgjør er i gang i Oslo kommune. 8. april ble første krav fra vår hovedorganisasjon Unio levert arbeidsgiver. Kravet kan leses på Unios nettside.

Aleris Omsorg overtar driften av Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Sykehjemsetaten har publisert at Aleris Omsorg er tildelt driften av det kommunale sykehjemmet Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter fra 1. juni 2014. Fylkesleder Silje Naustvik, synes det er uheldig at Oslo kommune fortsetter konkurranseutsetting av kommunale sykehjem.