Avtaleverk

Hovedavtalen i Oslo kommune, dokument 24

Formålet med avtalene er at arbeidsgiver og tillitsvalgte gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Dette forutsetter at arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene møtes som likeverdige parter under utøvelsen av samarbeidet. Hovedavtalen med underliggende avtaler gir arbeidsgiver og tillitsvalgte regler for hvordan samarbeidet skal gjøres i praksis.

Etiske regler for ansatte i Oslo kommune

I desember 2007 vedtok Bystyret i Oslo kommune nye etiske retningslinjer gjeldende for alle ansatte i Oslo kommune.