HTV-områder

Hovedtillitsvalgte finner du under fanen tillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte har kontakten med etatsleder/virksomhetsleder

Samling av hovedtilitsvalgte i Oslo kommune

Alle hovedtillitsvalgte i Oslo kommune samles en gang i måneden for informasjon, samarbeid og drøfting av saker.