Lønn

Avtale om stabiliseringstillegg i Oslo kommune

Les mer om avtalen her.

Lønnstabell Oslo kommune fra 01.05.2016

Ny lønnstabell per 1. mai finner du her.

Lønn for sykepleierstudenter i Oslo kommune

NSF og Oslo kommune har en avtale om avlønning for sykepleierstudenter i Oslo kommune.

Studenter i 1. 2. og 3 semester lønnes etter alder. Etter 18 måneder lønnes studenter som hjelpepleiere.

Dokument 25, Overenskomster i Oslo kommune

Overenskomsten er Oslo kommunes tariffavtale og gjelder for tariffperioden 01.05.14-30.04.16. Link til dokumentet finnes her.

Avtale om avlønning av kliniske spesialister i sykepleie

Avtalen om avlønning av kliniske spesialister i sykepleie ble inngått mellom Norsk Sykepleierforbund og Oslo kommune i 2006. I forbindelse med tariffoppgjøret 2008 ble avtalen lagt inn som en del av NSF's særbestemmelser i overenskomsten (dok. 25).