Storkommuneforum

Storkommuneforum 2019

Årets Storkommuneforum avholdes i Fredrikstad fra 2. - 5. april 2019.

Stokommuneforum 2012

I 2012 samles vi i Tollbugaten 22. Datoen er 21. - 23.mars.

Program og påmelding ligger under kurs og konferanse

Storkommuneforum 2011

I år samles vi 5. og 6. mai i Oslo.

Konferansen blir på Felix konferansesenter som i fjor.

Påmelding skjer via kursrom "Storkommuneforum". Her ligger også program for konferansen. Innkallinge ligger som vedlegg.

Storkommunekonferansen 2010

Årets storkommunekonferanse er den 4. i rekken. Tillitsvalgte i kommuner i Norge med over 40.000 innbyggere har dannet et forum hvor vi diskuterer og tar opp temaer som er felles for store kommuner. Av ca 25 mulige deltagere kunne 20 delta i år.

Storkommunekonferanse 7.-8. mai 2009

Dette er tredje året forumet arrangerer todagers konferanse for NSF hovedtillitsvalgte fra storkommunene i Norge. Som tidligere er vår målsetting å skape et NSF kommunenettverk som skal bidra til å sette storkommunepolitikk spesielt og kommunehelsetjeneste generelt på dagsorden, både i NSF og i samfunnet for øvrig.